26 Mehefin 2019

Angen Gweithiwr Llawrydd: Swyddog Marchnata a Gwerthu:

Er mwyn symud y cwmni yn ei flaen rydym yn chwilio am unigolyn deinamig a all ddatblygu a hyrwyddo'r ochr ddigwyddiadau i'r cwmni, gan hyrwyddo awtistiaeth, dyslecsia neu gyrsiau pwrpasol sydd wedi'u hanelu at gwmnïau addysgol, preifat a thrydydd sector.


Byddai profiad yn y sector hwn yn fantais ond nid yn angenrheidiol, gan mai'r prif ansawdd y mae arnom ei angen yw rhywun sy'n gallu gweithio'n annibynnol a sicrhau canlyniadau.


I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y swydd-ddisgrifiad neu cysylltwch ag Einir Trimble ar: 07889218942

14 Mawrth 2019 

Sioe Addysg Genedlaethol

Cyffrous i gyhoeddi y byddaf yn un o'r siaradwyr gwadd yn y sioe genedlaethol eleni ar y 25ain o Hydref 2019.
Byddaf yn siarad am:
Dosbarthiadau cynhwysol yw’r arfer nawr i ran fwyaf o ysgolion, ac mae athrawon yn gorfod darparu ar gyfer pob gallu. Bydd y cyflwyniad hwn yn canolbwyntio ar sut i ddarparu ar gyfer myfyrwyr ag amrywiaeth o anghenion o awtistiaeth, dyslecsia, dyspracsia ac ADHD i sicrhau bod y dosbarth cyfan yn rhagori ac yn ymgysylltu pob dysgwyr.

https://www.nationaleducationshow.com/speaker-schedule/einir-trimble/

#autism #dyslexia #adhd #dyspraxia #schooltraining #raisingawareness #nationaleducationshow #education #addysg #anghenionarbennig

19 Chwefror 2019

NAS: Modiwl Menywod a Merched

Rwyf newydd gwblhau'r modiwl hwn gyda llawer o wybodaeth wych heddiw ar wefan hyfforddiant ar-lein y NAS ar gyfer menywod a merched sydd ag awtistiaeth, mae'n rhad ac am ddim ar hyn o bryd.

https://www.autismonlinetraining.com/

Mae ein menywod a'n merched ar y modiwl sbectrwm awtistiaeth wedi bod yn rhydd i gael mynediad ers Mawrth 2018. Galluogodd yr arian i ni gynnig mynediad am ddim i'r modiwl am y flwyddyn gyntaf. Os nad ydych wedi cychwyn ein modiwl eto, a'n dymuno tra'i fod yn rhad ac am ddim, gallwch wneud hynny cyn 1Ebrill 2019 pan na fydd y modiwl ar gael am ddim mwyach. Os ydych wedi dechrau'r modiwl ond heb ei gwblhau, cofiwch y bydd eich cynnydd yn cael ei ddileu o 1Ebrill 2019 felly cofiwch sicrhau eich bod wedi gorffen a'ch bod wedi cadw eich tystysgrif.

Os na fyddwch yn llwyddo i gychwyn y modiwl yn ystod y cyfnod rhydd, bydd ar gael i'w brynu o'r 1af Ebrill 2019.

2 Chwefror 2019 

 

5 Tip ar Ddyslecsia i Rieni

Erthygl yn #mamcymru wythnos yma, yn rhoi 5 cyngor i rhieni sy’n amau ei bod ei plentyn gyda dyslecsia.

19 December 2018

 

Debut Radio Cymru

Wel am brofiad wahanol! Siarad yn fyw ar Radio Cymru bore ma, am bwysigrwydd gwaith pontio sydd ei angen i baratoi plant, ar y sbectrwm awtistiaeth, ar gyfer newidiadau mewn cludiant. #postcyntaf #radiocymru #autism