Prisio a Ffioedd

Asesiad Dyslecsia Diagnostig Llawn...........................................£360

Prawf Sgrinio.........................................................................................£60

Trefniant mynediad i arholiadau (Pris diwrnod) ......................£200

1:1 Hyfforddiant Arbenigol..............................................£30 Per Hour

 

 

Pecyn cymorth cyflogaeth
Galwch i drefnu pecyn i gwrdd â'ch anghenion sefydliadol

(Cynnwys: 6x2awr sesiwn 1-1, a hyfforddiant i'r sefydliad) 

 

Bydd y milltiroedd yn cael eu codi ar 45c y filltir.

Telerau Talu

Gellir talu naill ai yn y penodiad neu drwy drosglwyddiad banc o fewn saith diwrnod gwaith.

Bydd adroddiadau'n cael eu hanfon atoch yn electronig a thrwy'r post o fewn pythefnos i'r apwyntiad cyntaf. Ni fydd adroddiadau'n cael eu rhyddhau hyd nes y derbynnir taliad.