Pecynnau Pwrpasol

Bydd ein hymgynghorwyr hyfforddi yn gweithio'n agos gyda chi i greu ateb wedi'i deilwra'n bwrpasol i ddiwallu eich anghenion hyfforddi

Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth Enfys

Mae pob sefydliad yn unigryw a gall hyfforddiant Enfys deilwra pecynnau i fynd i'r afael ag anghenion hyfforddiant penodol timau ac adrannau unigol.


Gallwn gynnig amrywiaeth o becynnau ar ffurf hyfforddiant wyneb yn wyneb neu hyfforddiant ar-lein gyda sesiynau C&Y, ar gyfer sefydliadau sydd ag ardal ddaearyddol fawr neu safleoedd lluosog.


Mae Enfys wedi cynllunio hyfforddiant pwrpasol ar gyfer llunwyr polisi a rheolwyr, rolau sy'n wynebu cwsmeriaid a hyfforddiant sy'n benodol i sector er enghraift,  carchardai, yr heddlu, lleoliadau addysg ac elusennau.


Byddwn yn gweithio'n agos gyda chi i ddeall eich sefydliad a'i amcanion i sicrhau bod hyfforddiant yn ateb eich gofynion penodol.


I ddysgu mwy ac i archebu ymgynghoriad am ddim cysylltwch â ni.